Herøya – en bydel i Porsgrunn

Herøya er en bydel i Porsgrunn med cirka 3.000 innbyggere. Bydelen har blant annet barnehager, barneskole, idrettsforening og en rekke butikker i nærmiljøet. Det er gode muligheter for et aktivt friluftsliv på Herøya, og det er lagt opp turstier og flere badeplasser.

På denne siden vil du blant annet få informasjon om bydelens mange lag og foreninger som alle jobber for å gjøre Herøya til et godt sted å leve og bo – for oss alle!