Reguleringsplaner

Porsgrunn kommunes pamflett om Herøya gir deg alt du behøver å vite om stedet på 5 minutter:
Herøya – Stedsform og bygningsanalyse – områderegulering for Heroya

Planbeskrivelse – Områderegulering Herøya (2011)
fra Porsgrunn kommune

Konsekvensutredning – Områderegulering Herøya (2011)
fra Porsgrunn kommune

Scenarioer Herøya -«Nye Herøya»
fra Porsgrunn kommune