Om HFF

Herøya Fellesforum jobber aktivt for å utvikle Herøya som et godt bosted for barn, unge voksne og eldre, og for å stå samlet i alle samfunnsspørsmål som har betydning for Herøyas befolkning.

Herøya Fellesforum
Stiftet 25.oktober 2016
Organisasjonsnummer: 918 03 1308

Hvordan vil vi ha det i fremtiden? Det er i stor grad opp til oss selv!

Herøya Fellesforum har som målsetting
– å aktivt arbeide for videreutvikling av Herøya som et godt bosted for: barn, unge voksne og eldre.
– dette innen for alle samfunnsspørsmål som vil kunne ha betydning for Herøyas befolkning.
– å kunne være stedets offisielle kontakt mot de myndigheter, etater og virksomheter som til en hver tid er relevante for å ivareta Herøyas interesser. Dette i saker som har felles konsekvenser/interesse for to eller flere av forumets medlemsorganisasjoner.

Ambisjon
Styret og arbeidsutvalg vil, i tillegg, aktivt arbeide for å engasjere og motivere Herøyas befolkning til å delta aktivt i det miljøskapende arbeid som vil gjøre Herøya til et trygt, godt og attraktivt sted å bo. Dette særlig innenfor områder som:
– skole
– trafikksikkerhet
– ulike fritidstilbud til barn og voksne
– sosiale møteplasser
– trygt helsetilbud
– hensiktsmessig utbygging av boliger og tilrettelagte boliger for eldre
– næringsutvikling
– å ivareta Herøyas nærliggende naturressurser

Styret vil i denne sammenheng legge opp til folkemøter i saker som vil være av felles interesse for befolkningen.

I tillegg vil det bli løpende orienteringer om pågående saker på forumets nettsider. Her er det også mulig å stille spørsmål, samt fremme forslag.

Les mer om medlemsorganisasjonene i HFF her

 

Støtt HFFs virksomhet
Du kan melde deg som støttemedlem inn ved å betale en årlig kontingent på kr. 100,-
Dette kan gjøres enten ved å betale vår giro eller gjennom innbetaling til kontonummer:
2610.29.56646