HFF Medlems-organisasjoner

Dette er Herøya Fellesforum:
Vi er en sammenslutning av lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner på Herøya. En representant for hver medlemsorganisasjon utgjør et storstyre. Den enkelte medlemsorganisasjon velger selv sin representant.

I den daglige driften er det valgt et arbeidsutvalg (AU), bestående av leder, nestleder og sekretær. AU rapporterer direkte til storstyret. AU velges på årsmøte som avholdes innen 1.kvartal årlig.

Medlemsorganisasjoner
Herøya Fellesforum består av følgende lag, foreninger og organisasjoner:

Barnas Vel Herøya
Foreldrerådet v/ Klevstrand skole
Herøya Idrettsforening
Herøya kirke
Herøya Misjonskirke
Herøya Motorbåtforening
Herøya musikkorps
Herøya Nærmiljøsenter
Klevstrand skole
Oldermannslaget
Skrapeklev barnehage
Tippen barnehage