Herøya kirke

c98909270f7e85ba0aae5eda6d577f78

Besøk Klevstrand menighets hjemmeside

Herøya kirke er kjent langt utenfor distriktet på grunn av sin særegne arkitektur. Kirken ble oppført i 1957, arkitekter var Helge Abrahamsen og Hans Grinde. Den ligger midt på Herøya, og det hvite spiret er synlig nær sagt hvor enn man befinner seg på stedet.

Herøya kirke utgjør sammen med Stridsklev kirke Klevstrand menighet. Herøya kirke er en arbeidskirke, og huser blant annet menighetsarbeid og Menighetskoret. Kirken har langplan og 430 sitteplasser.Sokneprest for kirkene på Herøya og Stridsklev er Aud Bergheim.
Telefon: 35 56 34 00
E-post: aud.bergheim@ porsgrunn.kommune.no

Kontaktinformasjon
Herøya Kirke
Jernbanegata 3 (2. etg i Coop bygget i Porsgrunn)
Tlf: 35 56 34 oo
klevstrand.menighetskontor@porsgrunn.kommune.no