Herøya misjonskirke

 

Besøk Herøya misjonskirkes hjemmeside

Herøya Misjonskirke har en lang historie. Menigheten ble grunnlagt så langt tilbake som i 1932 og har sitt 85 års jubileum i 2017. Misjonskirken er tilknyttet Misjonskirken Norge som ble grunnlagt i 1884 og har mer enn 90 Misjonskirker rundt om i Norge.

 

Det er også i 2017 et 10 års jubileum etter nysatsingen i 2007 ved pastorparet Gordon & Bodil Kleppe som lokale ildsjeler. De siste årene har kirken etablert seg som et vitalt og aktivt senter på Herøya, og huser en rekke tilbud og aktiviteter i kirke og Nærmiljøsenter. (Les mer om Nærmiljøsentrets virksomhet her.)

 

Våre aktiviteter er mange og strekker seg fra de minste til de største. Hver uke samles ca 200 barn og unge til ulike aktiviteter. Vi kan nevne tre ulike kor, konfirmantundervisning, ungdomsklubb, Etter Skoletid og ulike arrangementer i tillegg til ulike søndagsmøter som Digg, Familiemøte og Kveldssamling.

Velko mmen til Herøya Misjonskirke!

 

Visjonen er:

Herøya Misjonskirke – med hjerte for mennesker!

Herøya Misjonskirke – der du bor, et sted å trives!   

(Opp – Troen)                         (Ut – Hjelpe) (Inn – Fellesskap)

 

I Herøya Misjonskirke er vi:

«Begeistret for Gud (Opp – Troen), Misjonskirken (Inn – Fellesskap) og Herøya (Ut – Hjelpe)».

 

Våre verdier utrykkes i de tre ”R” ord: Rotfestet, Raus og Relevant

Verdiene sier oss noe om hvilke egenskaper vi ønsker å fremelske i Herøya Misjonskirke.

 

Kontaktinformasjon

Herøya Misjonskirke

Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

 

Pastor

Gordon Kleppe

Mobil: 920 69 100

E-post: mcgordon@online.no