Herøya nærmiljøsenter

Besøk Herøya nærmiljøsenters hjemmeside

 

”Med hjerte for Herøya”

 Herøya Nærmiljøsenter er en selvstendig, frivillig forening som er etablert av Der du bor – Grenland og Herøya Misjonskirke.

 

Herøya Nærmiljøsenter skal initiere, inspirere til, legge til rette for, mobilisere og samordne frivillighetsarbeid i hele bydelen.

 

Frivilligsentralen på Herøya – kalt Herøya Nærmiljøsenter – er en møteplass i lokalsamfunnet med rom for ulike mennesker som bidrar til en bedre hverdag for hverandre på tvers av alder, interesser, sosial status, tro, språk eller etnisitet.

 

Hovedmålgruppe er barn og ungdom, men også familier, voksne og eldre som bor på Herøya, både som frivillige bidragsytere og deltakere er frivilligsentralens målgruppe. Frivilligsentralen på Herøya – kalt Herøya Nærmiljøsenter – er en møteplass i lokalsamfunnet med rom for ulike mennesker som bidrar til en bedre hverdag for hverandre på tvers av alder, interesser, sosial status, tro, språk eller etnisitet.

 

Hovedmålgruppe er barn og ungdom, men også familier, voksne og eldre som bor på Herøya, både som frivillige bidragsytere og deltakere er frivilligsentralens målgruppe.

 

Vi tilbyr blant annet Etter Skoletid, ungdomsklubben TreffpUNGt, Turgruppa Solgløtt, Miljøkafe, Flyktning- og integrerings arbeid, Herøya-dagen, HalloVenn, Juletrefest og andre prosjekter.

 

Vi trenger frivillige. Vil du bli med på laget? Ta kontakt!

 

Kontaktinformasjon

Herøya Nærmiljøsenter

Adr: Herøya Misjonskirke

Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn

 

Daglig ledere:

Bodil Kleppe

Mobil: 907 57 463

E-post: bodil@derdubor.org

 

Gordon Kleppe

Mobil: 920 69 100

E-post: gordon@derdubor.org