Klevstrand skole

logo-klevstrand

Besøk Klevstrand skoles hjemmeside

Klevstrand skole er en offentlig 1-7 skole med 207 elever og 27 ansatte. Skolen ligger ved Gunneklevfjorden, og den første skolebygningen her ble bygget allerede i 1864. Skolen ble restaurert i 2006.

Skolen er med i prosjektet «Aktiv skole», som er et forsknings- og utviklingsprosjekt som kombinerer fysisk aktivitet og skolefag. Prosjektet har både et helseperspektiv og et læringsperspektiv, hvor sammenhengen mellom fysisk aktivitet og læring står sentralt. Dette gjøres ved aktiv læring, der læreren bruker fysisk aktivitet som et metodevalg i fagformidlingen. Klevstrand har en vennskapsskole i Kongo.

Rektor for skolen er Maj-Britt Dahl.

1777820587
Foto: Ragnhild Johansen (Varden)

Kontaktinformasjon
Klevstrand skole
Fjellygata 39, 3936 Porsgrunn
Tlf: 35 56 53 20
klevstrand.skole@porsgrunn.kommune.no