Skrapeklev barnehage

skrapeklev-logo-3

Besøk Skrapeklevs barnehages hjemmeside 

Skrapeklev barnehage er en privat andelsbarnehage som ble etablert året 1991.Barnehagen ligger lett tilgjengelig fra Herøyavegen mellom Gunneklev og Skjelsvik. Skrapeklev barnehage har flotte turområder som nærområdet på Herøya, skogsområdet opp mot Stridsklev og Versvika som den benytter året rundt.

tur-og-maling-sept-09-055

Barnehagen er inspirert av den italienske Reggio Emilia – filosofien som bygger på tanken om tre pedagoger i barnehagen: Den voksnes omsorg, kjærlighet og tilstedeværelse for hvert enkelt barn har stor betydning for deres hverdag. Voksne legger vekt på å stille veiledende spørsmål til barn for å sette i gang deres egne tankeprosesser. Barnet er en ressurs og et forbilde for hverandre på alle mulige utviklingsområder. Det fysiske læringsmiljøet er en læringsarena som fremmer barnets utvikling og inspirerer til undring og forskning.

Skrapeklev barnehage har fem aldersrene avdelinger. Det fysiske læringsmiljøet ved hver avdeling er tilpasset de aktuelle aldersgruppenes utvikling- og modingsnivå. Barnehagen tilbyr full kost, og  vektlegger et sunt og variert tilbud av mat.

Kontaktinformasjon

Skrapeklev barnehage
Hovetbakken 3, 3937 Porsgrunn
Tlf: 35 51 28 05
skrapek@online.no